02 mei 2022

CDA Apeldoorn stelt vragen over continuïteit kinderopvang Klarenbeek

De fractie van het CDA Apeldoorn heeft bij monde van fractievertegenwoordiger Hans van Gerrevink vragen gesteld aan het college inzake de continuïteit van de kinderopvang in Klarenbeek. Al vanaf 13 april is er contact met de eigenaresse, die verschillende fracties binnen de gemeenteraad heeft aangeschreven. In de mail werd duidelijk de onvrede zichtbaar als gevolg van de dienstverlening van de gemeente richting de betrokken kinderopvang-organisatie. Na overleg met zowel de betrokken partijen in Klarenbeek, alsmede onderzoek bij de verantwoordelijke ambtenaren in Apeldoorn heeft het CDA Apeldoorn gemeend mevrouw bij te staan en vragen te stellen aan het college. Recent werd in de Stentor tevens een artikel gewijd aan de problemen die werden ondervonden door de eigenaresse van kinderopvang Klarenbeek.

Het CDA Apeldoorn staat in haar vragen niet alleen. Ook de VVD en Groen Links hadden op basis van het gepubliceerde artikel al enkele vragen geformuleerd. Het CDA Apeldoorn meent echter dat daarin niet het meest heikele punt rondom continuïteit wordt benoemd en tracht de laatste onzekerheden ook weg te nemen, alsmede lessen te trekken voor de toekomst. Van groot belang is de aansluiting tussen het vinden van een alternatieve lokatie voor de kinderopvang nadat de school daar dit jaar vertrekt. Inmiddels is duidelijk dat de kinderopvang tot juli 2023 mag blijven zitten op de huidige lokatie. Het CDA streeft naar aansluiting van beëindiging huurcontract op de oplevering van een nieuwe lokatie waarin inmiddels concept-plannen voor zijn ingediend. Pas dan is de continuïteit voor gezinnen in Klarenbeek definitief.

Inmiddels is duidelijk dat de aanvraag die door de kinderopvang Klarenbeek in samenwerking met een projectontwikkelaar in behandeling wordt genomen en dat de kans op succes groot is. 

Link naar de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.