22 oktober 2019

CDA Apeldoorn wil een veilige en gezellige jaarwisseling

Met ingang van de jaarwisseling ’20- ’21 is het voor particulieren verboden om vuurwerk af te steken. Een raadsmeerderheid onder aanvoering van het CDA heeft het College opdracht gegeven om het afsteekverbod in te voeren.

Het CDA voert een aantal redenen aan om te stoppen met vuurwerk: er is een groot risico op letselschade, mensen en dieren ondervinden dagenlang ernstige overlast, gebouwen raken beschadigd en politie en hulpverleners zijn in gevaar.

De essentie van oud en nieuw is een feest dat Apeldoorners samen kunnen vieren. Mooi centraal vuurwerk kan dat gevoel versterken, maar alle nadelen van particulier vuurwerk hebben de feestnacht tot de gevaarlijkste nacht van het jaar gemaakt. Het CDA wil ruimte bieden aan initiatieven in wijken en dorpen voor centraal en veilig afsteken van vuurwerk.

Naar verwachting in november wijzigt minister Grapperhaus het Vuurwerkbesluit, waarmee gemeenten de ruimte krijgen om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

Hessel Dooper, raadslid, tel 06 50515760

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.