27 maart 2019

CDA Apeldoorn zoekt bestuursleden!

Het CDA Apeldoorn is op zoek naar betrokken bestuursleden die de CDA-kernbeginselen een warm hart toedragen. Wij zijn een brede volkspartij die dichtbij de mensen staat, met sterke lokale en regionale wortels.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijk voor de leiding van de afdeling, zowel politiek als organisatorisch. Het bestuur werkt samen met de fractie, organiseert ten minste 2 keer per jaar een ALV, verzorgt ledenactiviteiten en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Zij bewaakt daarnaast de politieke koers voor de langere termijn.

We zijn op zoek naar twee bestuursleden die zin hebben om samen met ons de handen uit de mouwen te steken.

Voor de vacante functies geldt dat de beoogde kandidaten:

-      zich verbonden voelen met de CDA-kernbeginselen

-      in staat zijn om bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur

-      zo mogelijk een netwerk hebben in de partij én in de samenleving

-      teamspelers zijn

-      beschikken over voldoende tijd (circa 4 uur per week) en zich op een flexibele wijze kunnen inzetten

-      in staat zijn om nieuwe leden te activeren en bestaande leden betrokken te houden

-      communicatief vaardig zijn

-      over organisatorische kwaliteiten beschikken

-      bijdragen aan de diversiteit binnen het bestuur.

Reacties

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door vóór 10 mei 2019 schriftelijk te reageren en uw sollicitatie te sturen naar: w.vanwaardhuizen@chello.nl.

Procedure
10 mei 2019: deadline voor reacties. Deze kunnen verstuurd worden naar Wim van Waardhuizen (secretaris).

Na 10 mei zullen bestuursleden gesprekken voeren met geïnteresseerden. Bij wederzijds enthousiasme volgt een meeloopplek als aspirant-bestuurslid. De eventuele benoeming volgt tijdens de najaars-ALV in november 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.