29 oktober 2020

CDA blijft terughoudend met windenergie in Apeldoorn

Het CDA Apeldoorn blijft terughoudend wat betreft de bovengrondse opwekking van duurzame energie in Apeldoorns buitengebied. Alleen tussen Radio Kootwijk en Ugchelen, gebundeld met de A1, ziet het CDA ruimte voor een serie windmolens. Dit is onlangs naar voren gebracht bij de raadsdiscussie over de Regionale Energie Strategie (RES). Voorkoming van overlast en behoud van landschapswaarden zijn motieven om de zgn ‘zoekgebieden’ langs de A50 uit te sluiten.

Ook wat betreft de inpassing van zonneparken in het landschap ziet het CDA Apeldoorn reden voor voorzichtigheid. Woonhuisdaken, utiliteitsgebouwen en industriële daken, alsmede onrendabele ‘rest’-terreinen verdienen de voorkeur alvorens landbouwgebied aan te wenden voor energieopwekking.

Het CDA Apeldoorn heeft oog voor de duurzaamheidsdoelen van het Parijs-akkoord. Een forse en snelle CO2-reductie moet de opwarming van de aarde tegengaan. Er moet nog sterker worden ingezet op energiebesparing. Bedrijven die energiebesparende maatregelen kunnen nemen, moeten daartoe worden verplicht. Regionale plannen, zoals nu gepresenteerd in de concept-Regionale Energie Strategie (RES) betekenen niet automatisch dat ieder van de 30 regio’s alle vormen van bovengrondse energieopwekking in dezelfde mate voor zijn rekening moet nemen. Pas bijvoorbeeld windenergie toe in het deel van het land waar de opbrengsten maximaal zijn. En dat is niet het oosten van Nederland.

Woordvoerder: Hessel Dooper, raadslid, tel 06505 15760

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.