16 september 2019

CDA wil dat Apeldoorn stopt met solitaire windmolenlocaties

Het CDA Apeldoorn heeft vorige week stelling genomen tegen alle losse hoge windmolens in het buitengebied van onze gemeente. Dit heeft het CDA Apeldoorn ingebracht in een advies aan het College over windenergielocaties.

Een ruime raadsmeerderheid wees de 3 locaties bij Uddel af. Dit was minder afgetekend zichtbaar voor de locaties bij Klarenbeek en Loenen. Het CDA wil nu graag duidelijkheid voor de inwoners dat  losstaande hoge molens (as op 120 meter, tiphoogte 180 meter) niet langer een mogelijkheid zijn. Menselijk welzijn, behoud van landschap en recreatieve doelen zijn hiermee gediend.

Hoewel het CDA van mening is dat de gemeente Apeldoorn minder optimaal is voor het opwekken van windenergie is het nu wel bereid om windmolens in een lijnopstelling langs de A1 als toekomstige mogelijkheid te verkennen. Dit zou dan concreet gaan om de A1 tussen Kootwijk en Hoog Buurlo. Met de aantallen windturbines die daar te plaatsen zijn, 10 tot 20 stuks, kan echt werk worden gemaakt van energieneutraliteit in de gemeente.

Hessel Dooper

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.