Foto: Rob Voss
23 december 2020

Dorps- en wijkraden verdienen onze waardering

Wijziging beleid

De gemeente Apeldoorn wil meer mensen in de gelegenheid stellen om invloed te hebben op de beleidsontwikkeling in het gebied waar ze wonen. Om dit te regelen is door de gemeenteraad op 17 december 2020 besloten om de Verordening Dorps- en Wijkraden in te trekken. Hierdoor wordt plaats gemaakt voor de Subsidieregeling voor Gebiedsparticipatie. Deze gaat in op 1 januari 2021. De nieuwe regeling vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de door ons zeer gewaardeerde dorps- en wijkraden. Als CDA Apeldoorn hebben we ons vervolgens sterk gemaakt om in overleg met andere raadsfracties de regeling zo aan te passen dat ook dorps- en wijkraden van de nieuwe subsidie gebruik kunnen maken. Graag hadden we meer gedaan, maar daarvoor was te weinig steun bij andere politieke partijen.
 

Het proces

Bij de uitwerking van de gedachte om burgerparticipatie een nieuwe invulling te geven zijn veel gesprekken gevoerd tussen dorps- en wijkraden, ambtenaren, raadsleden en de wethouder. De gesprekken riepen veel emotie op en kwamen niet tot een bevredigende uitkomst. Vanuit de CDA Apeldoorn fractie is er regelmatig en veelvuldig contact geweest met zowel de wethouder als de dorps- en wijkraden. Voor ons werd gaande het proces steeds duidelijker dat de ideeën voor de toekomst bij de betrokken partijen niet met elkaar overeen kwamen. Nu de nieuwe regeling gewijzigd is met brede steun in de gemeenteraad en de positie van de dorps- en wijkraden beter is vastgelegd heeft deze wat ons betreft het voordeel van de twijfel.


Blijvende aandacht

Als gemeenteraadsfractie van CDA Apeldoorn blijven we graag in nauw contact met de alle gebruikers van de nieuwe regeling. De dorps- en wijkraden blijven voor ons hierbij een zeer belangrijke gesprekspartner. De vaak tomeloze inzet van de vrijwilligers heeft onze grote waardering. Ons oor blijft open om te luisteren naar uw inbreng. We zijn ook benieuwd naar uw ervaringen met de Subsidieregeling voor Gebiedsparticipatie.
Laat het aan ons weten.


Alinda Fredriks, raadslid CDA Apeldoorn

a.fredriks@apeldoorn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.