23 februari 2018

Geluidshinder door aanwezigheid A1

Het CDA is benaderd door leden van de Antennegroep, een commissie vanuit de dorpsraad Ugchelen, die zich zorgen maakt over de geluidshinder en luchtverontreiniging in hun woongebied als gevolg van de snelweg A1. Een paar jaar geleden is de maximum toegestane snelheid verhoogd van 120 km naar 130 km, waardoor er meer problemen zijn ontstaan. Een geluidswal is slechts gedeeltelijk aanwezig ter hoogte van het woongebied.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij aan het college van B en W de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er door inwoners van Ugchelen geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt ondervonden door het verkeer van de A1?
  2. Is het college het met het CDA Apeldoorn eens, dat de bewoners van Ugchelen geen substantiƫle toename van geluidshinder en luchtverontreiniging horen te hebben, omdat de minister de snelheid op dat traject verhoogd heeft?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken of er normen van luchtvervuiling of geluidshinder worden overschreden?
  4. Is het college bereid om met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te gaan om met maatregelingen te komen die bovenstaande problemen oplossen?

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.