28 september 2022

Hoe overleef ik de stikstof-crisis

Op dinsdag 27 september 2022 is door het CDA Apeldoorn een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd in het kader de huidige stikstof-crisis. In het 'Achterhuus' in Klarenbeek werden door gedeputeerde Peter Drenth en ons CDA Gelderland statenlid Daisy Vliegenthart de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) toegelicht. Vervolgens was er ruimte om alle vragen te stellen aan beide gasten. Onder leiding van bestuurslid Jeroen de Jong is een mooi gesprek ontstaan, waar een duidelijke route is geschetst. Duidelijk is dat ingrijpende maatregelen soms nodig zullen zijn om de natuur te versterken. Maar de provincie Gelderland houdt vast aan het voorkomen van gedwongen verkoop van boerenbedrijven. 

Het Gelderse verhaal

De groep bezoekers bestond voornamelijk uit agrarische ondernemers in zowel gewasteelt, vee- en kalverhouderijen. Maar ook andere belangstellenden en CDA partijgenoten. Zij hebben met belangstelling geluisterd naar het realistische verhaal van Peter Drenth. Duidelijk, eerlijk en met het zo gewenste perspectief voor de toekomst. In de presentatie is zichtbaar dat de opgave voor Gelderland groot is. Niet alleen omdat er hier veel 'geboerd' wordt, maar ook omdat in het Gelderland het grootste Natura-2000 gebied van Nederland ligt. Onze Veluwe. Die onderdelen moet in samenhang met elkaar worden gezien om de doelstelling van 5,5 kiloton stikstofvermindering rond de Veluwe te halen. Het is daarmee geen probleem rondom het boerenbedrijf, maar een ruimtelijk vraagstuk dat integraal moet worden beoordeeld. Dat is ook de kern van de GMS aanpak

Vrijwillige bedrijfsbeëindiging

Bij de provincie melden zich regelmatig bedrijven die willen stoppen en hun vergunning willen inleveren. Op dit moment heeft de provincie toezegging om hier vele miljoenen voor te gebruiken, maar fiscale en juridische redenen maken dit op korte termijn nog lastig. Daarnaast is het idee dat wellicht te veel bedrijven zouden kunnen gaan stoppen. De verwachting is dat van de bijna 9000 boerenbedrijven in de komende 10 tot 15 jaar er 1500 zouden kunnen gaan stoppen. Het mag duidelijk zijn dat we te allen tijden willen voorkomen dat de vitaliteit in de sector afbrokkelt. Vervolgens is het belangrijk om te onderzoeken waar deze vrijwillige stoppers zich bevinden. Vanzelfsprekend richt iedereen zich eerst op die bedrijven waarbij de impact van het stoppen ook het grootst is en het meest bijdraagt aan de oplossing.

De boodschap van Drenth over de vrijgekomen gronden is helder. Deze moeten worden ingezet om andere bedrijven de gelegenheid te geven te extensiveren. De provincie is er niet op uit gronden te gaan gebruiken voor woningbouw en heeft niet als doel deze gronden met andere reden aan te houden. 

Alle sectoren

In de GMS staat dat alle sectoren bijdragen. Dus niet alleen landbouw, maar ook bouw, industrie en mobiliteit. Niet alleen aan het stikstof-probleem maar ook aan waterbeheersing bijvoorbeeld. Zo los je deze meervoudige complexe problematiek als geheel op zonder te blijven hangen in een onderdeel. Het hoofddoel is daarbij het versterken van de natuur, zonder daarbij wonen en werken uit het oog te verliezen. En die doelen worden vooral bereikt door te focussen op wat wel kan in plaats van benoemen wat niet kan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.