05 oktober 2022

Jij kunt invloed uitoefenen op de begroting van de gemeente Apeldoorn

Afgelopen week presenteerde het college van de gemeente Apeldoorn het voorstel voor de begroting van de jaren 2023-2026. Ruim 450 pagina's had het college nodig om de 9 programma's en de overige uitgaven te beschrijven. Er wordt veel geinvesteerd in de gemeente. Er is veel geld beschikbaar. Maar er zijn ook grote opgaven. Wonen, Jeugd en Zorg zijn grote kostenposten. Het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. Opvang van ontheemden en asielzoekers.

Veel gaat ook op aan mobiliteit en openbare ruimte. De bereikbaarheid van een groeiende stad is immers belangrijk. 

De begroting wordt de komende maand behandeld in de fractie, technische bevragingen, hoorzittingen (met insprekers) en tenslotte de behandeling van de volledige begroting in de algemene beschouwingen en het raadsbesluit.

Vanzelfsprekend is er ruimte om moties (voorstellen voor nieuw of andere initiatieven) en amendementen (uitgeschreven tekstuele wijzigingen die exact moeten worden overgenomen) in te dienen en in stemming te brengen in de raadsvergadering op 10 november.

Het CDA apeldoorn nodigt u van harte uit om voorstellen in te sturen. Neemt u gerust contact met ons op. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.