28 november 2017

Kansen voor Kinderen

Het vorige Kabinet besloot zgn. Kleinsmagelden beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het participeren van kinderen in armoede. Deze gelden zijn geoormerkt en structureel, dus als het goed is ieder jaar beschikbaar. Dit betekent dat kinderen die in financieel moeilijke situaties opgroeien, kansen krijgen om toch mee te kunnen doen. De gemeente Apeldoorn heeft besloten het bedrag van  € 600.000 in twee delen te besteden.

Na de bespreking van de eerste  tranche werd geld besteed aan o.a. de Kidskaart, gratis zwemles en subsidie aan De Stichting Leergeld voor bv muziekles of sportactiviteiten. De resterende € 200.000 van de tweede tranche gaan o.a. naar een extra kidskaart voor de feestdagen .

CDA Apeldoorn was bijzonder verheugd over het voorstel om kinderen van groep 8 uit deze gezinnen,  bij overgang naar de Middelbare school, een laptop mee te geven. Tevens  content met  de  ondersteuning van gezinnen met een laag (besteedbaar) inkomen, door  o.a. oplossen schulden , in verband met  de hoge zorgpremie. Maar ook met het voorstel de subsidie te verhogen van De Stichting Leergeld  , waardoor we zeker weten dat het geld direct ten goede komt aan activiteiten van kinderen . 

Voor de behandeling heeft de wethouder inbreng gevraagd en gekregen van basisschoolleerlingen en jongeren. Daaruit kwam o.a. het voorstel voor een pilot om 30 jong volwassenen met schulden  via allerlei wegen op weg naar een nieuwe toekomst te helpen.

Marja van Waardhuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.