02 oktober 2021

Kroondomein het hele jaar open? Ja graag!

Behoefte aan natuur
Als iets duidelijk is geworden tijdens de coronacrisis, dan is het wel de behoefte van veel mensen om af en toe de natuur in te gaan. Inwoners van Apeldoorn boffen extreem. Immers in onze gemeente is veel natuur om van te genieten, tenminste als je het gebied in mag. Zo genieten jaarlijks velen van hun bezoek aan het Kroondomein. Helaas gaat dit in september op slot en pas in december weer open. Dit is geen wens van de eigenaar, maar van de gebruiker en dat is de koning. In de Tweede Kamer is de kwestie meerdere keren aan de orde geweest. Onlangs heeft minister Schouten besloten dat ook de koning als tegenprestatie voor subsidie het Kroondomein met ingang van 2022 tenminste 358 dagen open dient te stellen.

Genieten van de Veluwe
De provincie Gelderland maakt beleid om de natuur aan de ene kant te beschermen en aan de andere kant toegankelijk te maken voor de inwoners. (Recreatiezonering) Openstelling van het Kroondomein past bij de wens om de Veluwe breed toegankelijk te maken voor publiek. We verwachten dat ook de koning vanuit zijn betrokkenheid met de bevolking tot deze conclusie zal komen.

Ruimte geven
Onlangs werd in de gemeenteraad een motie voorgesteld om bij de koning op openstelling aan te dringen. De motie was in vriendelijke woorden geschreven. Toch vonden we het als fractie CDA Apeldoorn gepast om vanuit onze historische verbondenheid en goede betrekkingen met het koningshuis, de koning de ruimte te geven om aan te sluiten bij de actuele vraag. Op dit onderwerp willen we geen politiek bedrijven. We zien als CDA Apeldoorn de reactie namens de koning met belangstelling tegemoet. We denken dat hij het als moderne vorst de mensen op de Veluwe van harte gunt om het hele jaar te genieten van het Kroondomein.

Elbert Mulder
Fractievertegenwoordiger CDA Apeldoorn
e.mulder2@apeldoorn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.