15 oktober 2020

Kunnen we charitatieve maatschappelijke organisaties helpen met hun huisvesting?

Als CDA Apeldoorn worden nogal eens geconfronteerd met het feit dat charitatieve organisaties in onzekerheid zijn over hun huisvesting. Dat is heel jammer omdat daarmee veel energie verloren gaat die beter besteed kan worden aan het goede doel.

In 2016 is een gemeentelijke regeling werkzaam geworden om organisaties financieel te ondersteunen om hun huisvesting van de gemeente aan te kopen. Nu er geen organisaties meer zijn die van deze regeling gebruik kunnen maken is deze opgeheven.

Er zijn ook organisaties die niet gehuisvest zijn in gemeentepanden en er ontstaan ook nieuwe initiatieven met een huisvestingsbehoefte. Hiervoor is wat CDA Apeldoorn betreft beleid nodig. Bij onze collega’s van de PvdA Apeldoorn leeft dezelfde gedachte, daarom hebben we samen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We verwachten met de antwoorden inzicht te krijgen in de huisvestingsproblemen waarmee onze Apeldoornse maatschappelijke organisaties te maken hebben en hoe we als gemeente hulp kunnen bieden.
 

José Bonenberg-Slagter, raadslid CDA Apeldoorn

j.bonenberg-slagter@apeldoorn.nl

 

Hieronder de vragen van CDA Apeldoorn en PvdA Apeldoorn:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.