09 november 2018

Mantelzorgwaardering

Via de WMO-regelgeving heeft de gemeente de mogelijkheid om mantelzorggelden te besteden. In 
Apeldoorn is ervoor gekozen de mantelzorgondersteuning onder andere te
vertalen in een mantelzorgwaardering. Tot nu toe moest de gemeenteraad dit elk jaar apart vaststellen. Het CDA Apeldoorn wil dat dat een structurele regeling wordt, temeer omdat de mantelzorgwaardering (die via De Kap wordt uitgereikt) erg wordt gewaardeerd. 

Daarom heeft het CDA Apeldoorn, bij monde van José Bonenberg, samen met de SGP, CU en VVD een motie ingediend om dit te regelen en naar de raad terug te komen met verschillende varianten om de mantelzorgwaardering te kunnen regelen. 

De unaniem aangenomen motie is hier te vinden

 

José Bonenberg, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.