18 maart 2020

Parkeren Apeldoorn West

Afgelopen donderdag 12 maart is in de raadsvergadering “Parkeren Apeldoorn West” aan de orde geweest. Het voorstel van het college, om de huidige twee velden van AGOVV blijvend beschikbaar te houden voor bezoekers van Apenheul, is met een grote meerderheid aangenomen.

Het college had verschillende mogelijkheden onderzocht en kwam tot de conclusie dat de andere opties te duur en/of qua natuur niet verenigbaar zijn, om als parkeerplaats te worden ingezet. De twee velden werden al een paar jaar gebruikt als overloopparkeerplaats voor Apenheul. Sinds de in gebruik name van deze velden zijn de klachten over het parkeren verdwenen, maar de verkeersdrukte niet.

De AGOVV locatie werd twee jaar geleden als tijdelijk gepresenteerd met een uitloop van maximaal 5 jaar. Deze AGOVV locatie is voor de drie wijkraden (Berg en Bos, De Sprengen, Brink en Orden) en de Werkgroep Asselsestraat moeilijk te accepteren.

Daarom kwam Lokaal Apeldoorn met een motie om deze variant een stuk draaglijker te maken voor de bewoners. In deze motie, die massaal werd gesteund, wordt de wethouder opgeroepen om te werken aan een betere verkeersdoorstroming in Apeldoorn West. Daarbij wordt ook het woon- en werkverkeer meegenomen, omdat dit voor meer verkeershinder zorgt dan de bezoekers van Apenheul.    

Het CDA heeft deze motie ook gesteund en verwacht dat deze motie zeker een bijdrage kan leveren aan een betere verkeersdoorstroming.

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.