08 november 2017

Revitalisering bestaande wijken en dorpen

Donderdag 2 november sprak de Apeldoornse gemeenteraad over vernieuwing van bestaande wijken en dorpen. In woonwijken die zijn gebouwd tussen 1960 en 1980 is behoefte aan grondige vernieuwing van de openbare ruimte.
In 2018 en 2019 zal er met 3 pilots gestart worden om te leren welke manier van vernieuwen het beste werkt. Het betreft in De Maten: Het Schoutenveld en de Dreven. En in Apeldoorn-Zuid wordt de Staatsliedenbuurt onder handen genomen. In 2020 zal er een evaluatie plaats vinden.

Voor de pilots zal in totaal 2,1 miljoen euro worden uitgetrokken. Vanaf 2021 zal het college structureel 4 miljoen euro per jaar vrij maken om andere wijken op te knappen.

CDA is blij met deze aanpak. Immers ruimtelijke kwaliteit is een algemeen belang. Het zal best een lastige klus worden. Enerzijds is er behoefte aan meer parkeergelegenheid voor auto’s, anderzijds wil men ook graag meer groen in de wijk. 

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.