02 maart 2021

Tijd nemen om zonneparken zorgvuldig in het landschap in te passen

De gemeente gaat meer tijd nemen om zonneparken toe te staan. Specifiek gaat het om zonnepark Beemte Broekland, zonnepark De Beemte en nog enkele andere. Het CDA Apeldoorn vindt dit een goede zaak. Het is sowieso beter om eerst andere mogelijkheden, zoals bij voorbeeld grote daken, te benutten voor het plaatsen van zonnepanelen.

De verandering in het landschap bij de aanleg van zonneparken vraagt veel van bewoners. Ze ervaren het als ingrijpend en dienen door de gemeente te worden beschermd tegen verlies van woonkwaliteit. De gemeente heeft regels opgesteld die een initiatiefnemer verplicht om omwonenden op diverse manieren te betrekken bij de plannen. Denk dan aan de omvang van zo’n park, hoe ver liggen de panelen van huizen en kun je ook financieel meedoen in de ontwikkeling van een park?

Het CDA Apeldoorn is van mening dat de gemeente nog wel wat strenger kan voorschrijven hoe omwonenden financieel kunnen participeren. Door jaarlijks daadwerkelijk mee te delen in de opbrengst van een zonneveld worden lusten en lasten beter in balans gebracht.

Hessel Dooper

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.