28 november 2017

Uitbreiding fietsenstalling NS-Station

Op de laatst gehouden politieke markt (PMA) werd er gesproken over oplossingen om de capaciteit van het tekort van fietsparkeren bij het treinstation op te lossen. 

ProRail is van mening dat de bestaande capaciteit van de betaalde stalling beter benut kan worden door de betaalde stalling de eerste 24 uur gratis te maken. Hierdoor zal de bezettingsgraat (nu 60 %) naar verwachting flink toenemen.
Deze optie kan gerealiseerd worden met twee varianten, nml. bemensing en zonder bemensing, waarbij het college kiest voor bemensing. 
Naast meer veiligheid en langere openingstijden, is er werk voor circa 16 werknemers. Dit zijn overwegend mensen, die aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan.
Ook zal er een eenvoudige fietsreparatie worden gerealiseerd.
Bij een stad die fietsvriendelijk wil zijn, behoort zeker voldoende fietsenstalling bij het treinstation. Prognoses van ProRail geven aan dat er tot 2030 nog 1200 fietsparkeerplaatsen extra nodig zijn.

In oktober is er gestart met de uitbreiding van 570 plaatsen aan de zuidzijde van het station. Door aan de noordzijde de betaalde stalling de eerste 24 uur gratis te maken, verwacht men 630 plaatsen extra te realiseren.
Daarmee zal voldaan worden aan voldoende stallingruimte tot 2030.
CDA steunt het plan van bemensing en de eerste 24 uur gratis van harte. 

Henk Verheul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.