06 juni 2020

Veel teleurstelling en onzekerheid rond de sluiting van de Hoenderloo Groep

Veel teleurstelling en onzekerheid rond de sluiting van de Hoenderloo Groep

Gedwongen overplaatsing

Zorgorganisatie Pluryn sluit om financiële redenen de Hoenderloo Groep op 1 augustus a.s. Als CDA Apeldoorn zijn we diep geraakt door de vele reacties op deze sluiting. Het is heel triest dat jongeren die eindelijk hun passende plek hadden gevonden worden overgeplaatst. Triest voor de jongeren en hun ouders. Maar ook voor medewerkers is het een zwaar gelach om de historisch voor het jeugdwerk en het dorp Hoenderloo zo belangrijke en vertrouwde plek te moeten verlaten. Onze fractie volgt de herplaatsing van de jongeren nauwgezet en bevraagt de verantwoordelijke wethouder hierop.

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente is op basis van de jeugdwet verantwoordelijk voor passende zorg aan jongeren. Om deze passende zorg te verlenen heeft de gemeente een contract afgesloten met de organisatie Pluryn, die deskundig is op dit gebied. Pluryn kan de passende zorg zelf verlenen, maar mag ook de hulp van een andere zorgaanbieder inroepen. De gemeente gaat ervan uit dat Pluryn de verplichtingen zal nakomen. Als CDA Apeldoorn controleren we of dit ook gebeurt.

Toekomst locatie Hoenderloo Groep

De gemeenteraad moet besluiten over de toekomstige bestemming van de locatie van de Hoenderloo Groep. Dit voelt dubbel. Als een nederlaag, omdat een belangrijke zorgplek verloren is gegaan. Als een opdracht om voor het dorp een goede nieuwe invulling mogelijk te maken. Als CDA Apeldoorn vinden we dat ondanks de beladen voorgeschiedenis met de inwoners van Hoenderloo gezocht moet worden naar wat het beste is voor de toekomst van het dorp.

Alinda Fredriks, Raadslid CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.