07 december 2019

Wat is een megastal?

Tijdens de raadsvergadering van 28 november kwam Groen Links met een motie over megastallen. In deze motie verzoekt Groen Links het college om uit te spreken dat megastallen in Apeldoorn niet gewenst zijn.

In de discussie gaf het CDA Apeldoorn aan dat er bijna geen grote bedrijven zijn in de gemeente. Wel zeer veel kleine bedrijven. Ook bij andere fracties blijft de vraag, wanneer je van een megastal spreekt. De aangekondigde kringlooplandbouw door minister Schouten en zeker de PAS problematiek die nu speelt zijn onderwerpen, waardoor de landbouw al in zwaar weer zit en uitbreiding al heel moeilijk is.

CDA Apeldoorn vindt het belangrijk, dat de regels die gelden voor deze sector in Nederland hetzelfde zijn. Tijdens de behandeling in de politieke markt enkele weken geleden over het Agrarisch Perspectief, bleek dat er in de gemeente Apeldoorn 308 landbouwbedrijven zijn, waarvan 3 groot. CBS cijfers van 2018 laten een daling zien t.o.v. 2015 van ruim 100 bedrijven naar 205.

Bij de stemming bleek dat 22 raadsleden tegen deze motie waren en 17 raadsleden voor. 

Henk Verheul, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.