Kandidaatstellingsprocedure Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wil je meepraten en meebeslissen over de toekomst van onze gemeente en sta je sympathiek tegen over het CDA, meld je dan aan. Het CDA Apeldoorn zoekt kandidaten voor de gemeenteraad.

Op 16 maart volgend jaar vindt de verkiezing plaats voor de gemeenteraad. Dat is een belangrijk moment voor de kiezers om te bepalen aan wie het vertrouwen wordt gegeven om in de komende vier jaar mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze gemeente. Heb je opvattingen over de toekomst van onze gemeente en wil je ook voor je mening uitkomen, dan is het lidmaatschap van de raad misschien iets voor jou. Het CDA nodigt mensen zoals jij van harte uit om zich kandidaat te stellen als je lid bent van onze partij of wanneer je sympathiek staat tegenover het gedachtengoed van het CDA. Ben je nog geen lid? Neem dan even contact op via het emailadres onderaan dit bericht. 

Een eerste stap kan zijn, dat je het profiel en bijgaande informatie doorneemt, het sollicitatieformulier invult en opstuurt voor maandag 14 juni 2021 om 12.00 uur.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de kandidaatstellingsprocedure voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Solliciteren, hoe doe ik dat?

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door het kandidaatstellingsformulier in te vullen (klik hier voor een handleiding). Ga naar http://dirk.cda.nl, log in met je lidnummer en ga daarna naar de ‘testversie’. Op deze pagina is een online sollicitatieformulier te vinden. Vul deze in, en voeg je motivatie, cv en foto toe. 

 • Let op: ook wanneer je niet op een verkiesbare plaats wilt komen te staan, kun je je via dezelfde route aanmelden voor de lijst.
 • Ben je nog geen lid? Neem dan even contact op via: kandidaatstellingscommissie@apeldoorn.cda.nl

Samenstelling kandidaatstellingscommissie

 • Hans Esmeijer (voorzitter)
 • Joke Pennings
 • Wolter Brands

Procedure

De commissie heeft twee dagen uitgetrokken voor gesprekken met kandidaten. De eerste ronde van gesprekken vinden plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni. 

Of en wanneer een tweede ronde nodig is, wordt later bepaald. De kandidaatstellingscommissie brengt een concept-advieslijst uit aan het bestuur van CDA Apeldoorn. Het bestuur stelt al dan niet gewijzigd begin oktober de advieslijst op, die ter vaststelling in november aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

 • Sluitingsdatum sollicitatie: 14 juni 2021 om 12.00 uur
 • Eerste ronde: 18 en 19 juni 2021
 • Tweede ronde: wordt nader bepaald 
 • Kandidatencommissie stelt concept-advieslijst op
 • Het bestuur stelt de advieslijst vast op 5 oktober 2021
 • Vaststelling definitieve kandidatenlijst in de algemene ledenvergadering op 24 november 2021

Relevante documenten

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie, Hans Esmeijer, via kandidaatstellingscommissie@apeldoorn.cda.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.