Dak- en thuislozen

Het CDA ziet het belang van instellingen als het Omnizorgcentrum; het is een plek waar we de zorg voor dak- en thuislozen verder kunnen verbeteren. Maatschappelijke opvang dient te zijn gericht op het zoveel mogelijk herstellen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van dak- en thuislozen. Mensen moeten daar waar mogelijk zelf zoveel mogelijk invulling aan hun eigen leven kunnen geven.

Een aandachtspunt bij de dak- en thuislozenzorg zijn de jongeren die zorg nodig hebben. De eigen verantwoordelijkheid blijft ook voor deze groepen overeind staan. De zorg is gericht op ondersteuning en het zoveel mogelijk actief deelnemen aan de maatschappij. We denken hierbij onder meer aan tienermoeders en jonge dak- en thuislozen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.