Jongeren

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Initiatieven om voorzieningen te realiseren, zoals skatevoorzieningen en playgrounds voor jongeren moeten waar mogelijk worden ondersteund. 

Het CDA wil dat jongeren meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in Apeldoorn. Via jongerenraden of -platforms kunnen afspraken worden gemaakt. Dit kan onder andere gaan over de totstandkoming van beleid dat hen aangaat en over specifieke voorzieningen voor de jeugd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.