25 februari 2019

CDA stelt vragen naar verzakkingen door droogte.

De Arnhemse CDA fractie maakt zich zorgen over mogelijke woningverzakkingen door de recente droogte. Woensdag stelt de partij hier vragen over in de gemeenteraad.

2018 was een extreem droog jaar. De gevolgen worden maanden later in heel Nederland zichtbaar. Maar liefst 1 miljoen huizen moeten aan de slag omdat hun woning dreigt te verzakken. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) geeft aan dat inmiddels in 83 gemeenten huizen al zijn verzakt. Slechts 10 gemeenten zijn actief met deze problematiek bezig. Arnhem is een waterrijke gemeente in een rivierenlandschap.

Het CDA stelt daarom aanstaande woensdag de volgende vragen aan het college:

- Speelt deze problematiek in Arnhem, zo ja in welke wijken en om hoeveel woningen zou het in Arnhem kunnen gaan?
- Wilt u de mogelijkheden van lidmaatschap aan het Fonds duurzaam Funderingsherstel beoordelen in het belang van onze inwoners?
- Levert deze informatie nieuwe inzichten op ten aanzien van toekomstige woningbouw in Arnhem?
- Is uw college bereid om, afgezien van mogelijke voorlichting, extra inzet op dit voor inwoners belangrijke thema te geven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.