02 december 2020

Flats en hoogbouw krijgen groencontainers

Tijdens de begrotingsvergadering zijn enkele verbetervoorstellen van het CDA rondom afvalscheiding (diftar) aangenomen. Bij alle hoogbouwlocaties worden in 2021 gft-containers geplaatst. Hierdoor wordt afvalscheiding voor iedere Arnhemmer beter uitvoerbaar. Waarbij voor het CDA belangrijk is dat ook in de zomermaanden het afvalscheiden makkelijker kan en stankoverlast bij woningen tegengehouden kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.