15 mei 2019

Onrust Paasberg en Geitenkamp - inwoners voelen zich overvallen

In de wijken Paasberg en Geitenkamp, is onrust ontstaan. Onrust door het  feit dat er mensen (die sociaal maatschappelijk ernstig in de knel zitten) in voormalig woonzorgcentrum Paasberg aan de Bronbeeklaan worden gehuisvest. De onrust is ontstaan door slechte, volgens de CDA fractie zelfs volledig ontbreken van, communicatie over de komst van de nieuwe bewoners.

Op 10 mei heeft Stichting Onderdak (slechts) aan een aantal bewoners van de Paasberglaan een brief verstuurd waarin stond vermeld dat zij mensen, die “sociaal maatschappelijk ernstig in de knel zitten” heeft ondergebracht op dit adres om ze te gaan (woon)trainen. Verder heeft de stichting in deze brief aangegeven dat zij nu de eerste vleugel in gebruik hebben genomen en dat zij wachten op het opleveren van nog drie etages. Later werd er nog communicatie op aangelegen straten in de bus gedaan.

Op onze vragen aan de projectleider van Stichting OnderDak over het maximaal aantal bewoners, krijgt onze fractie het antwoord dat er “maximaal 24” mensen zullen worden gehuisvest. De algemeen directeur laat echter in de krant optekenen dat er 40 mensen gehuisvest zullen worden. Belangrijke vragen van de wijken en onze fractie, die niet helder beantwoord worden. Deze niet eenduidige informatie is alleen al reden voor onrust.

Het CDA vindt dat er voor iedereen een plek moet zijn in deze stad en dat iedereen een goede (tweede) kans moet krijgen, maar wij vinden ook dat voor dergelijke projecten draagvlak in de wijk en een redelijke spreiding over de stad van enorm belang is. 

Communicatie door initiatiefnemers zoals nu Stichting OnderDak, waar mogelijk ondersteunt door de gemeente Arnhem in de richting van de omwonenden (en scholen en verenigingen) is van groot belang. We hebben dit zien falen op andere plekken in de stad en ook hier laat de communicatie en het betrekken van de wijken weer te wensen over. 

Spreiding van woonvoorzieningen voor mensen die zorg nodig hebben is belangrijk. Daaraan wordt in Arnhem ook gewerkt. Het succes van een ‘goede landing’ in de wijk zit volgens de Arnhemse CDA fractie in duidelijkheid over de komst van nieuwe bewonersgroepen die zorg nodig hebben. Wat kunnen wijkbewoners verwachten, waar kunnen ze met vragen terecht, waar en hoe kunnen wijkbewoners klachten kwijt wanneer de nieuwe buren zich gehuisvest hebben?  

Met de ‘herbestemming’ van woonzorgcentrum Paasberg is een valse start gemaakt voor een landing in de wijken Paasberg en Geitenkamp. Ontbreken van communicatie over de intrek van bewoners met veel problemen en heftig levenspad. Kort na intrek is er al sprake van de eerste problematische situaties met bewoners - in de nabijheid van verschillende scholen, woningen en verenigingen. Resultaat: veel onduidelijkheid, geschrokken bewoners en onrust.

Stichting OnderDak gaat in voormalig woonzorgcentrum Paasberg voor het eerst in hun bestaan een project van deze omvang starten. Dat is voor het CDA alleen al reden om extra aandacht te vragen voor toezicht, overlast maatregelen en draagvlak binnen de wijken en de directe omgeving.  Waarom is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem niet beter op de hoogte over dit project en niet vanaf de komst van de eerste bewoners gestart met het volgen van dit project. Een instelling als deze die zich gaat vestigen in een omgeving waar wonen, naar school gaan, verenigingsleven levendig is, verdient de ondersteuning bij de communicatie en vinden van draagvlak in de wijken.

Onbegrijpelijk en onnodig dat een dergelijk project (en van deze omvang) deze stad, deze wijken en deze gemeente “overvalt”! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.