14 juli 2014

Speerpunten fractie 2014-2018

Waar gaat de nieuwe fractie zich mee bezig houden? Een deel van ons programma is geland in het coalitieakkoord 'Met de stad!', maar uiteraard vele punten ook niet.  Daarom is het aan de fractie de overige punten uit het verkiezingsprogramma te realiseren.

Politiek is te vatten in drie vragen: Wat is belangrijke, wat is van waarde, en wat is de waarheid? Vanuit deze drieslag zullen wij de christendemocratische politiek de komende tijd vorm geven. De fractie heeft voor de raadsperiode een paar speerpunten benoemd. Ook voor ons geldt dat de kracht in de beperking ligt.

De speerpunten zijn samen te vatten onder de noemer "emancipatie van de Arnhemmer". Een vertaling van de mix van twee CDA-grondtonen, namelijk "gespreide verantwoordelijkheid" en "solidariteit". We willen Arnhemmers daarmee nog meer dan voorheen in staat stellen regie in eigen hand te nemen, zijn of haar positie te nemen en te versterken. En soms heeft men de helpende hand van de gemeente of andere instellingen nodig.

De CDA-fractie zal de komende periode inzetten op:

In huis bij de Arnhemmer
1. Armoedeagenda
2. Ouderenbeleid
Twee thema's die bij uitstek oog hebben voor de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door juist aan de voorkant ellende af te vangen, schenk je mensen een betere toekomst. Bij uitstek thema's voor Klaartje Koorn.

Buiten het huis van de Arnhemmer
3. BGB/beheer openbare ruimte
4. Veiligheid
Deze twee thema's raken aan wat de burger op staat, in de openbare ruimte ervaart. Schoon, heel en veilig, maar vooral ook het gevoel dat je je thuis voelt in de stad en in je buurt. Henk Montfrooy is op de terreinen van openbare ruimte onze eerste woordvoerder.

Samen het huis uit, met andere Arnhemmers
5. Vrijwilligers en mantelzorgers
6. Rol ambtenaren/burgers/Right to challenge
Het CDA wil zich in zetten voor de Arnhemmers, die juist wat voor Arnhemmers willen doen. Meestal uit vrije wil, soms wat minder vrij als mantelzorger. En denk je taken van de overheid beter te kunnen doen, waarom zou je het dan niet mogen overnemen, eventueel met budget van de gemeenten. Gerben Karssenberg pakt het laatste punt op.

We kunnen deze speerpunten alleen verwezenlijken met uw bijdrage. Geef uw signalen over wat er goed en niet goed gaat in uw buurt, wijk en vereniging aan ons door via de mail of telefoon. Want politiek bedrijven, doen we samen.

De fractie,
Gerben Karssenberg
Klaartje Koorn en
Henk Montfrooy

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.