CDA Regiotour Noord-Brabant
27 maart 2017

Speerpunten voor de perspectiefnota

Voorzitter,
2017 wordt een oogstjaar, zei onze fractie tijdens de Algemene Beschouwingen. De eerste tekenen zijn er. De kiezer heeft ons vorige week woensdag een nieuw perspectief geboden. Nederland zal er, afhankelijk van de komende coalitiekeuze, beter van worden. Hopelijk zien we dat ook terug in de beleidsruimte die wij krijgen: meer in Arnhem en minder in Den Haag. Het CDA noemt dat gespreide verantwoordelijkheid.

1. Meer wijk, minder stad
Van Wijken Weten betekent voor ons meer invloed van inwoners, vrijwilligersorganisatie, instellingen en bedrijven op hun wijk. De macht moet van de ambtenaren in Wijkteams naar de inwoners. Beleidsdocumenten vanuit de wijk en zelf, zoals de Gebiedsvisie Schaarsbergen, maken beleid vanuit de centrale stad voor een belangrijk deel overbodig. College en raad: adopteer deze gedachte en laat die terugkomen in de beleidsbegroting en ons handelen. Die lijn zien we als CDA graag terug in de begroting.

2. Inclusie
Arnhem is van en voor iedereen. het CDA wil een duidelijke inclusie agenda, die we met de stad en de wijken gaan maken. Op alle terreinen - van openbare ruimte tot gemeentelijke dienstverlening - mag niemand drempels ervaren om mee te doen en te participeren. Het voorzieningenniveau in Arnhem Noord en Zuid kan evenwichtiger, zoals door de bouw van een bioscoop bij Decathlon aan te moedigen.

3. Werk en koopkracht
Een baan is de toegangspoort naar een beter leven. Arnhem kent te veel werklozen.
De Staat van de Stad ondersteunt dat beeld. Allereerst hartelijk dank aan alle ambtenaren die een boeiend en omvangrijk boekwerk voor dit debat hebben geproduceerd. Arnhem scoort op het gebied van werkeloosheid slechter dan Nederland en de regio Arnhem: 9,1% versus 7% en 7,4%. Ook woont in Arnhem 47% van de werklozen, terwijl slechts 37% van de bevolking van de regio Arnhem in Arnhem zelf woont.
Wat het CDA betreft landt in de begroting een intensief programma voor het tegengaan van werkloosheid, het optimaal activeren van mensen zonder baan en het maximaal uitnutten/steunen van onze bestaande trajecten en instellingen zoals activerend werk en het Werkgevers Service Punt. Als ik zie wat het WSP wil bereiken in 2018 en 2021 is (extra) inzet van gemeentelijke middelen m.i. gerechtvaardigd om dat doel te bereiken (zie ook de toelichting). Gezien vanuit economisch - en financieel perspectief (minder uitkeringen) is het niet alleen goed voor de stad, het past ook goed in ons verkiezingsprogramma "Iedereen doet mee"

4. Minder lasten
Het gaat beter met de gemeentefinanciƫn. Hoog tijd dat de Arnhemmer dat terug ziet in zijn portemonnee. Dan kan bijvoorbeeld door de OZB minder dan met het inflatiepercentage te lagen stijgen, parkeertarieven en die van parkeervergunningen te verlagen of door de tijden voor het betaald parkeren in te perken of te laten variƫren.

5. Meer handhaving
Waarden koesteren we en normen moeten we ook handhaven. Inwoners vinden het maar raar dat anderen regels niet nakomen. Handhaving van regels - of het gaat om de milieuzones, foutparkeerders, milieuovertreders of illegale wietplantages: als de overheid een rol kan spelen, moet ze die oppakken. Meer handhavingscapaciteit voor de zaken waar de gemeente op kan handhaven, mag wat het CDA betreft in de begroting landen.

Gerben Karssenberg, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.