16 april 2020

‘Tempo en doorzettingskracht is juist nu nodig’

Het CDA denkt graag mee, of dat nou gaat om problemen in de wijken of juist grote thema’s als de coronacrisis.  

DUIDELIJKHEID

En aangezien wij graag meedenken betekent dat ook dat we kritisch moeten volgen wat er in het hier en nu gebeurt. De crisis vraagt dat we zowel nu beetpakken - maar ook dat we goed nadenken over de toekomst. 

Anno nu krijgen we vragen over bijvoorbeeld studentenwoningen. Hoe moeten we omgaan met samenwonende studenten? Neem Breda, daar worden studenthuizen wél als één huishouden gezien en mogen studenten zich dan ook in groepsverband (alsof ze een gezin zijn) verplaatsen of bij elkaar komen. In Utrecht gaat men er echter van uit dat studenten die samenwonen, géén huishoudens zijn. Als CDA willen we duidelijkheid. Daarom hebben wij ook Artikel 44-vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders: zijn studentenhuizen nou huishoudens of niet? Dit bepaalt voor veel van onze inwoners hoe we met elkaar moeten en kunnen omgaan. 

In een tijd dat duidelijkheid nodig is om samen de schouders onder deze crisis te zetten vinden wij het ook belangrijk dat het College duidelijk is over dit soort essentiële onderwerpen. Studenten wonen immers al samen in een huis, delen een keuken en een badkamer. Ze eten vaak samen. Kortom: studentenhuizen zijn al een micro-samenleving.

De zichtbaarheid van het College liet de afgelopen tijd te wensen over. In het fractievoorzittersoverleg hebben we al aangeven dat we meer duidelijkheid willen, bijvoorbeeld in de concrete aanpak voor zorg en onderwijs. Dat had sneller gemogen. Niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor de toekomst. Die toekomst ziet er namelijk anders uit dan aan het begin van deze coalitieperiode. Sterker nog: door de huidige crisis, moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Wat het CDA betreft – staat ook het coalitieakkoord ter discussie. 

OPBOUWEN

De economie ligt stil en veel kleine ondernemers hebben het zwaar. We moeten straks weer gaan bouwen. We zien creatieve docenten die elke dag keihard hun best doen om ook nu het beste onderwijs te geven, we zien zorgpersoneel dat zich een slag in de rondte werkt. En thuis doen we ook ons best: we bestellen bijvoorbeeld vaker dan anders eten, boodschappen of producten om de lokale ondernemer te steunen. We voelen ons verantwoordelijk Arnhem te helpen voor de dag van morgen. 

Om samen te bouwen en klaar te zijn voor morgen heeft de Provincie Gelderland €5 miljoen klaar liggen. Veel gemeentes hebben al een aanvraag gedaan. We zien in plannen dat de gemeente aan het overleggen is, maar een concrete aanvraag zou beter zijn of ligt die aanvraag er al? Of denk aan het lobbyen met het Rijk voor compensatie of extra ondersteuning. Juist nu moeten we weten waar we aan toe zijn. Heldere communicatie helpt hierbij.

Zoals gezegd denken we graag mee, juist nu. Maar dat zorgt voor nog meer vragen. Bijvoorbeeld over tijdelijke contracten, worden de tijdelijke contracten binnen de ambtelijke organisatie verlengt? Hoe gaat het eigenlijk met de wijkteams? En blijft het College bij de ingeslagen weg voor de jeugdzorg? Of onze vrijwilligers, sportclubs en alle mantelzorgers die dagelijks geweldig werk leveren? Kunnen zij het nog aan? En wat als het antwoord daarop nee is, wat gaat het college dan doen?

REALITEIT 

De zware berichten zijn er al: in het slechtste geval krijgen we een economische krimp van 8%. Dat gaat een klap worden voor iedereen in de samenleving. Het CDA vindt dat we ons moeten voorbereiden, bijvoorbeeld door elkaar te helpen. Gelukkig zien ook wij veel sociale initiatieven ontstaan. Mensen staan weer zij aan zij. Dat is de samenleving, maar er is ook nog de politiek. Het College heeft een coalitieakkoord gesloten dat niet kon voorzien dat we in deze crisis zouden komen. Maar de crisis is er en dat vraagt dat we afspraken herzien en prioriteiten verschuiven. 

 Daarom willen wij graag nu al meedenken. Het kan niet anders dan dat bepaalde plannen herzien moeten worden: de crisis slaat immers ook een gat in de financiële afspraken.  Als CDA willen we tijdig weten welke afspraken er gehaald kunnen worden, welke afspraken er vervallen en hoe we samen de stad weer opbouwen. Niet alleen voor vandaag, maar juist ook voor morgen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.