02 december 2020

Veilige schoolgebouwen, binnen én buiten

Het CDA vindt het belangrijk dat schoolgebouwen veilig zijn. Zowel qua huisvesting als wat betreft het binnenklimaat. Zeker in de huidige tijd waar het Coronavirus actueel is, speelt dit. Door de CDA-motie (met andere partijen ingediend) is het college van burgemeester en wethouders opgedragen om voor 1 december met een overzicht te komen wat er nodig is om de schoolgebouwen veilig te houden. Dit betreft zowel een technisch overzicht, als wat de financiële consequenties zijn. Het doel is dat onze jongeren veilig naar school kunnen gaan en voor zichzelf, als voor hun directe gezin en familie, gezond blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.