13 november 2019

Vuurwerk onderzoek resultaten

Eerder dit jaar pleitte commissielid Scott van den Broek van het CDA voor een onderzoek naar de beleving van vuurwerk in de stad Arnhem. De resultaten zijn door de uitvoerende partij Citisens gepresenteerd.

Aan het onderzoek hebben in totaal meer dan 5.500 mensen deelgenomen via onder andere het DigiPanel en een openbare link die op verschillende social media kanalen van de gemeente is gepromote. De uitslagen zijn verhelderend.

"De meerderheid van de Arnhemmers die de vragenlijst invulden ziet zelf vuurwerk afsteken niet als een belangrijke Nederlandse traditie. Daarbij steekt 15% van de invullers zelf vuurwerk af tijdens oud en nieuw. 40% vermijdt vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tegenstanders van een totaalverbod op vuurwerk noemen wel vaak als reden dat vuurwerk afsteken een Nederlandse traditie is.

Ook blijkt het volgende:
"Inwoners van Arnhem zijn verdeeld over een totaalverbod op vuurwerk. Ongeveer een derde is voor, een derde tegen en een derde is alleen voor een totaalverbod als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan een centrale vuurwerkshow te bezoeken als de gemeente deze zou organiseren. De belangrijkste reden die invullers gaven om een centrale show te bezoeken is omdat het vuurwerk daar vaak mooi is. De belangrijkste reden om de show niet te bezoeken volgens invullers is omdat zij oud en nieuw liever thuis of bij vrienden vieren. "

Scott heeft de uitkomsten van dit onderzoek reeds geagendeerd en het onderwerp zal spoedig besproken worden in de Arnhemse raad. "De resultaten van dit onderzoek vragen om een uitvoerig gesprek. Er kunnen conclusies aan gebonden worden die gevoel liggen gezien de splitsing op verschillende onderdelen. Dat betekent ook dat we alle opties met elkaar moeten afwegen." aldus Scott. 

KLIK HIER OM HET ONDERZOEK TE DOWNLOADENLandelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.