02 november 2015

Waar staat het CDA voor in 2016 en verder

Er gebeurt wat in Arnhem! Een iconische nieuwe bioscoop, daadkrachtige besluiten over een nieuw filmhuis en een grote zaal bij Musis, lyrische juryrapporten over Rozet en het nieuwe architectonische hoogtepunt van Arnhem: ons station. En als we nou komende jaren Stadsblokken en Meinerswijk groener, blauwer en met ondersteunende bebouwing verfraaien dan is Arnhem oprecht weer de genoeglijkste.

 

Coalitie

Een coalitie verlaten vanwege een nog niet bestaand collegevoorstel. Dat is wat er gebeurde op 21 oktober en GroenLinks schrijft er geschiedenis mee. Het CDA betreurt oprecht dat GroenLinks, met vier toegewijde en bezielde raadsleden, de coalitie verlaten heeft. En dat terwijl hun wethouder zo druk bezig was nadat een intentieovereenkomst was gesloten, om grote groen-blauwe delen van Meinerswijk voor de eeuwigheid in gemeentehanden te krijgen. Wij nemen afscheid van een prettige coalitiegenoot en danken GroenLinks voor de inzet in deze coalitie. Wij snappen dat je in je eentje sneller gaat, maar samen kom je verder. Daarom zijn we nu druk bezig een nieuwe coalitie te vormen.

 

Vluchtelingen

Vorig jaar begon het CDA de Algemene Beschouwingen met de trieste constatering dat de wereld in brand staat. IS-gangers uit Arnhem, en moord en verderf in het Midden Oosten. Het is nog steeds zo. We zien de gevolgen in ons eigen Arnhem, nu vele asielzoekers onderdak hebben gevonden in de Koepel. Hartverwarmend was de ontvangst van de vluchtelingen in Lombok door de buurtbewoners. We zijn trots op de inzet, de blijvende inzet, van de wijkbewoners. Maar het blijft een feit dat je beter buiten de Koepel kunt wonen dan erin. Als Arnhem zullen we op dit vlak onze verantwoordelijkheid nemen, ook als ons dat geld kost in het geval we extra statushouders verwelkomen. 

 

Werk

Nog steeds hebben veel Arnhemmers geen werk. CDA wil dat er nieuwe impulsen worden gegeven aan het creëren van nieuwe economische activiteiten om zo meer nieuwe banen te scheppen. En zien we komend jaar nu eens resultaten van de coördinerend wethouder Binnenstad? Bestaat die portefeuille eigenlijk nog?

 

10 miljoen naar de Wijken

Van Wijken Weten wordt een groot succes! Dat moet niet alleen omdat er tien miljoen mee gemoeid is, maar dat wil het CDA ook. Van Wijken Weten stelt immers de Arnhemmers centraal in plaats van de gemeente. Veel goede ambtenaren, misschien wel onze besten, krijgen een werkplek in de wijk, tussen de Arnhemmers en het maatschappelijk middenveld dat daar werkt. Het is onze overtuiging dat, zelfs met wat rommelige startjaren, deze aanpak zal laten zien dat de vorming van beleid en de uitvoering beter in afstemming zal zijn met onze inwoners. En door daar minder budget aan te koppelen, bereiken we de bezuiniging vanzelf. Een monsterprestatie.

 

Draagvlak in Arnhem

Maar deze aanpak vraagt erg veel van ons. Van Wijken Weten is voor niemand vrijblijvend: niet voor ambtenaren, niet voor de Arnhemmers en zeker ook niet voor ons. Voor het CDA betekent dit dat de beweging van Van Wijken Weten breder moet worden geïnterpreteerd. Wij zullen de komende jaren nog meer dan voorheem toetsen of beleid draagvlak heeft als het niet in het coalitieakkoord al is geregeld. Wie wat wil in Arnhem, moet breed draagvlak moeten aantonen voor zijn plannen.

 

De laatste jaren is dit niet vanzelfsprekend gebleken: een zonneveld aanleggen zonder voorafgaand overleg met de buurt behoort wat het CDA betreft nu tot de oude politiek. Zo doen we dat niet meer.

Dat staat nieuw beleid allerminst in de weg: zo zijn we verheugd dat Buiten Gewoon Beter weer doorgaat en de strijd tegen hittestress en voor meer groen onverminderd wordt gestreden. De plannen van het college met het Groenfonds laten dat zien. De openbare ruimte rond Musis Sacrum heeft al een oppepper met groen en een beeld  gehad, maar wordt nog beter. Het CDA wil dat er op de lege plekken in het gebied rond Musis weer bomen worden geplant, langs de Singels van Vesta tot Stadstheater.

 

Zorg en ondersteuning

Op het sociale domein zijn grote stappen gezet. De transformaties in het sociale domein, waardoor deze zorg nu door de gemeente wordt georganiseerd, lijken in Arnhem redelijk geruisloos te gaan. Complimenten aan de wijkteams die veel werk verzetten. En er zijn gelukkig geen grote demonstraties of eindeloze reeksen rechtszaken. Al maakt het CDA zich wel grote zorgen over het financiële kader. En dat lossen we niet allereerst op door het noodventiel van lastenverzwaring, maar door verregaande innovaties in het voorzieningenaanbod.

 

2016 en verder

In 2016 gaat het CDA veel scherper letten op wie wat wil in Arnhem, of er voor draagvlak is gezorgd en hoe dat wordt aangetoond. We hopen op een spannend jaar met veel resultaten voor de Arnhemmers, voor wie we het allemaal doen.

 

Foto: Paulclps

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.