14 juni 2022

BOOS, (stik-)stof tot nadenken minister!!!

Het CDA Berkelland is boos. Wat de minister voorstelt is niet de manier om het stikstofprobleem op te lossen. Er wordt een bom op het platteland gedropt. Resultaat: complete kaalslag. Dit raakt ons in het hart van onze manier van leven. Ons dierbare coulisselandschap, dat in eeuwen is opgebouwd in vreedzame harmonie tussen mens en natuur, is in levensgevaar.

Dit begint te lijken op een strijd tussen stad en platteland. Wij zijn als een van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland volkomen solidair met onze agrarische collega’s in de Achterhoek, Twente en de rest van Nederland. Natuurlijk kleurt de Achterhoek op de kaartjes voorlopig lichtblauw. Maar wij denken dat iedereen wordt geraakt, waar je ook woont: met al die cirkels rond Natura 2000 gebieden, met al die gevolgen voor de verwerkende en toeleverende industrie, gevolgen voor de hele werkgelegenheid in het Oosten van het land!

Wij zijn boos, omdat er heel veel concreet mis gaat met de plannen van de minister:

  1. Alleen de landbouw wordt snoeihard aangepakt, terwijl industrie, Schiphol, noem maar op, (voorlopig) de dans ontspringen. Een tactische misser. Of is het bewuste tactiek?!
  2. Innovatie wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Alle ballen zijn gericht op onteigenen en veestapelreductie. Een volledige ontkenning van de mix aan maatregelen.
  3. Alle besluiten over mens en dier zijn volledig gebaseerd op theoretische modellen. Meet gewoon! Wat er nou echt in de praktijk neerslaat in een Natura2000 gebied, hoe het er écht voorstaat, daar wordt niet naar gekeken. Bestaansbeslissingen over mens en dier worden zo onderworpen aan een ambtelijke werkelijkheid.
  4. De minister heeft niets gedaan met de adviezen van het CDA (zie het vijfstappenplan stikstofaanpak van Derk Boswijk).

De agrariërs, nee, álle inwoners van Berkelland, kunnen op ons rekenen. Wij gaan de krachten binnen en buiten het CDA mobiliseren en bundelen om Den Haag, samen met de provincie in Arnhem, duidelijk te maken dat dit beleid gewoon niet kán. Er moet zonder meer iets gebeuren met natuurbehoud en stikstof, maar het kan en moet écht anders. Zie onze vier punten. We roepen iedereen op: help ons met tips en informatie w.erinkveld@gemeenteberkelland.nl of theohelmers@gmail.com  En meld je aan voor de bijeenkomst op 30 juni van het CDA Gelderland, bij De Melktap in Geesteren, 19.30u. (zie CDA Gelderland gaat de boer op)

Samen staan we sterk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.