28 juni 2022

Onze eerste politieke avond als nieuwe raad - Wily spreekt zich uit!

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is een feit!

We hebben er lang op moeten wachten, maar CDA Berkelland is blij met het resultaat.

Complimenten aan de interne organisatie en onze wethouders, voor de wijze waarop dit bestemmingsplan tot stand is gekomen. Voor alle ingediende zienswijzen (157 stuks) is bekeken, op welke wijze deze ingepast zouden kunnen worden. En voor de meeste zienswijzen is een manier gevonden! We begrijpen de teleurstelling van de enkele indieners, maar we kunnen geen risico’s nemen die juridisch onverantwoord zijn. Voortvarendheid is voor het Berkellandse CDA in dit dossier van groot belang. De inwoners van Berkelland vragen hier om.

Ons inziens is er binnen het nieuwe bestemmingsplan voldoende maatwerk mogelijk en biedt het vele kansen voor ons mooie buitengebied. We kunnen hier samen mee verder!

Sporthal Ruurlo gaat naar de Meene

Ook zijn wij blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is met betrekking tot de nieuwe locatie van de sporthal in Ruurlo. Dit betekent dat dit proces, samen met de samenleving van Ruurlo, verder opgepakt kan worden. Ook hier begrijpen wij dat er enkele inwoners teleurgesteld zijn, dat is in een proces als deze helaas niet te voorkomen. Toch hopen wij dat zij hun ‘verlies’ naast hun neer kunnen leggen en ook hun bijdrage zullen leveren, om de inwoners van Ruurlo die sporthal te geven die zij verdienen!

Wij hebben elkaar nodig voor een mooiere samenleving.

Moties vreemd aan de agenda ‘Stifstofbeleid’

Deze raadsvergadering werden er twee moties ‘vreemd aan de agenda’ ingebracht, beide met betrekking tot het stikstofbeleid.  De eerste motie werd tijdens de vergadering ingebracht door de VVD en mede ondertekend door het Berkellandse CDA, deze riep provincie Gelderland op om samen met de gemeenten in de Achterhoek in te zetten op realistische en haalbare doelen, perspectief te bieden aan de boeren en zich maximaal in te zetten om gedwongen bedrijfsverkoop en -beëindiging te voorkomen.

Van de tweede motie, ingebracht door de heer Winters van OBL, waren wij reeds op de hoogte. Een motie waarmee wij, zoals ook door Theo Helmers naar voren gebracht, enorm mee hebben geworsteld. De motie vroeg ons om uit te spreken of wij voor of tegen grondonteigening van boeren zijn. En natuurlijk zijn wij daar tegen, net als dat wij tegen grondonteigening van particulieren of andere bedrijven zijn. Grondonteigening is een uiterst instrument van het rijk, de provincie, maar ook van gemeenten, dat ons inziens pas ingezet mag worden wanneer er echt niets anders meer mogelijk is. De heer Klein Willink van de VVD verwoorde onze worsteling mooi “ons hart zegt ons in te stemmen met deze motie, maar ons verstand zegt ‘niet doen’”. Wij wilden onze steun kunnen uitspreken voor de boeren, onze achterban, en dat hebben wij middels de eerste ingebrachte motie van de VVD kunnen doen. Dat is de reden waarom wij ervoor gekozen hebben om gezien de beraadslagingen in de juridische context, toch tegen deze motie te stemmen.

Kijk de raadsvergadering van maandag 28 juni terug. De bijdrage van Wily Erinkveld over het stikstofbeleid is terug te zien en makkelijk te vinden door de zoekfunctie <zoek naar sprekers>!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.