13 augustus 2022

Zomer 2022; Welzijn, daar gaat het uiteindelijk om!

Zomer 2022; Welzijn, daar gaat het uiteindelijk om!

(leestijd 3 minuten)

Zonneschijn in overvloed deze zomer! Naast droogte ook turbulentie. De lokale politiek mocht dan wel een adempauze kennen, maar er is veel rumoer dat ons Berkelland raakt.

Schermutselingen op de wereld-, Europese en landelijke tonelen! Prijsverhogingen-, stikstof- en energievraagstukken komen onze huiskamers ongevraagd binnen. Te weinig personeel, tekort aan brandstoffen, lange levertijden, onderdelen en grondstoffen niet voorradig. Schaarste drijft de prijzen op. Betalen we nu de hoge prijs van alle toegenomen welvaart en onderling wantrouwen?

De werkloosheid is historisch laag, net als de rente. Luchthavens kunnen de grote toestroom vakantievierders niet aan. Terrassen overvol. Welvaart in overvloed zou je denken en toch blijken mensen ontevreden. Driekleuren hangen ondersteboven en er wordt via (social-) media geklaagd en zoals het gaat in onzekere tijden zoekt men schuldigen. Nu is de landelijke politiek de boeman. Populisten, wappies, activisten en complotdenkers ruiken hun kans en verdraaien feiten. De economische ontwrichting als gevolg van de pandemie, rechterlijke uitspraken en de Russische inval is allemaal de schuld van hen daar! De geschiedenis heeft ons helaas te vaak geleerd dat populisme het gemak van de mens dient. Hoe beter we het hebben, hoe angstiger we worden om het kwijt te raken of te delen!

De situatie in zomer 2022 legt ook iets essentieels bloot. Zijn de consequenties van alle groenregelingen en -ambities wel goed doordacht? Slaan we niet door met onze idealen naar perfectie? Verdelen we de lusten en lasten wel gelijk? Het lijkt dat we het punt hebben bereikt dat we welvaart niet meer het allerbelangrijkste vinden. Het economisch denken is doorgeslagen en eist haar tol. Oliemaatschappijen verdelen royale bonussen onder het personeel, terwijl lage en middeninkomens wakker liggen van de energienota’s. De roep om het maatschappelijk Welzijn klinkt. Met een overheid als regievoerder. Welzijn met al haar facetten van zekerheid zoals veiligheid, betaalbaarheid, vertrouwen en omzien naar elkaar. De kernwaarden van ons leven. “Wat gaan we doorgeven aan onze kinderen?” Niet alleen een zorg binnen menig boerengezin, maar vrijwel aan alle keukentafels.

Vanuit Berkelland roepen helpt

Als Berkellands CDA zoeken we het Dichtbij en willen Den Haag ook dichterbij halen. Geen populisme maar kijken naar de lange termijn en als het moet wijzen we Den Haag op onze regio. Zoals we met Pieter Omtzigt en later met de CDA tweede kamer fractie een vooralsnog succesvolle vuist maakten tegen de Noordtak. Den Haag zal nog beter moeten luisteren naar de regio. We hopen voor het stikstofdossier op eenzelfde succes. We hebben de trom geroerd en blijven dit doen.

De lange termijn, daar gaat het om. Zo zijn we blij dat er een Berkellands coalitieakkoord “ Wederzijds Vertrouwen” is gesmeed, waar standvastig beleid centraal staat en het staartje van het vorige akkoord wordt afgerond. De ingezette koers vasthouden, waarbij bouwen belangrijk blijft. Net als de boeren willen alle mensen perspectief. We konden het al zien toen afgelopen week in de Gelderlander de woonlasten van alle gemeenten bekend werden. Berkelland staat er goed op. In Gelderland zijn van de ruim 50 gemeentes er ongeveer 40 duurder dan Berkelland. Qua OZB heffing voor woningbezitters zijn we bijna de goedkoopste!

Natuurlijk heb je hier niet veel aan als je morgen bij de kassa je wekelijkse boodschappen afrekent, maar we lazen in de krant ook dat de belastingen die huurders aan de gemeente Berkelland betalen uitzonderlijk laag is. Zelfs landelijk gezien. Hier mee komen we indirect de lage en middeninkomens tegemoet. De groep die momenteel de wereldturbulentie het meest voelt in de portemonnee.

De eerste successen zijn er

In welzijnsgedachte moet je durven investeren. Woongeluk gaat verder dan een droomhuis en mooie auto. Het gaat om de kwaliteit van de samenleving waar scholen en verenigingen een belangrijke schakel zijn. Na de toekomstbestendige bijdragen aan sportverenigingen werd in de raadsvergadering van juli het toekomstplan voor de cultuursector bekrachtigd.

We kijken naar de gewenste toekomst van een vitale plattelandsgemeente. Zoals we deden met de locatiekeuze in Ruurlo voor de sporthal en het vaststellen van het bestemmingsplan. Niet vanuit één kant de zaak belichten, maar meerdere factoren mee laten wegen. Het eerlijke verhaal moet verteld blijven worden. Inwoners willen dit, maar wordt soms willens en wetens in twijfel gebracht. In een bijeenkomst met de nieuwe raadsleden over de energietransitie, werd dit nog eens door de provinciale ambtenaren benadrukt. Het Berkellandse CDA benoemden samen met GL op de enige en juiste wijze het beleid van de Provincie inzake de windmolens. Feiten checken blijft zo belangrijk voor de politiek en de onafhankelijke media.

Voor ons geen grilligheid

Nog even en we maken ons op voor een nieuw politiek jaar. Door de versplintering van de laatste verkiezingen en het uiteenvallen van OBL/BBB zijn er maar liefst negen fracties in de Raad! Wij blijven bij ons eerlijke verhaal. Bijna vijfduizend kiezers waardeerden dit in maart! Politiek betrouwbaar, iets waar de samenleving zo naar snakt!

Het Berkellandse CDA zal er zijn voor alle 44 duizend inwoners en gaat de 140 miljoen omzet nauwlettend bewaken. Deze verantwoordelijkheid nemen we als grootste fractie en het WELZIJN van IEDER gaat ons aan het hart! Zo bouwen we verder aan de Berkellandse contouren van morgen. Als voorbeeld voor Den Haag!

Fractie- en commissieleden Berkellands CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.