Dinant Rohaan

voorzitter

Ik ben geboren (1963) & getogen op de Needse Berg en getrouwd met Janneke.

Ik heb gewerkt bij Stork in Hengelo als Technisch Specialist. Stork levert componenten en verzorgt onderhoud aan ketels voor elektriciteitscentrales, olie- en papierindustrie en vuilverbrandingsinstallaties. Voor inspecties ben ik regelmatig in het buitenland geweest bij leveranciers en op bouwplaatsen en zie vaak dat we ons in Berkelland gelukkig mogen prijzen dat we in een mooi deel van Nederland wonen waar de democratie tot grote wasdom is gekomen.

Een deel van mijn vrije tijd besteed ik aan mijn Welsumer krielkippen. Ik ben voorzitter van de NPV-Neede en help de jaarlijkse kleindieren-tentoonstelling de Spilboekshow te organiseren. Verder ben ik ouderling-kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente in Neede en secretaris van het 4 en 5 mei comité Neede.

Samen met andere leden zet ik me als voorzitter graag in om onze uitstekende CDA-boodschap (Solidariteit, Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid en Rentmeesterschap) uit te dragen naar de samenleving van Berkelland. Ik vind dat we als CDA een helpende hand moeten bieden aan degene die dat nodig heeft, een stimulans moeten geven aan een ieder met een positief initiatief en een strenge hand voor wie niet wil.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.