29 juni 2020

Noodfonds dorpshuizen? Een brug te ver.

5 juni 2020 - Het voorstel van BN&M om een noodfonds in het leven te roepen voor de dorpshuizen klinkt ronduit sympathiek. Wat mij betreft te snel. Niet alleen dorpshuizen hebben het in onze gemeente moeilijk op dit moment. Er zijn velen die moeten overleven. Wat te denken van onze (sport) verenigingen? Ook ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Ook zij zijn, ondanks hulp van de rijksoverheid, druk bezig  hun zaak overeind te houden. 
Daarnaast gaan we als gemeente de rekening gepresenteerd krijgen van deze crisis.
Wat te denken van ons werkbedrijf. Daar zijn inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven geplaatst. Zij hebben daar hun werkplek gevonden. Zullen ze die behouden of eindigt hun baan? In het laatste geval zullen zij wederom een beroep moeten doen op de bijstand. Ook zullen inwoners die geen inkomen meer hebben bij de gemeente aankloppen voor een uitkering. Op dit moment zijn die financiële gevolgen nog niet te overzien.
Onze GGD zal een offer van de gemeente gaan vragen. De coronacrisis gaat het nodige vragen van onze gemeentefinanciën. Hoeveel? We weten het nog niet.
Een ander onderdeel van de GGD, Veilig Thuis, ook daar vrezen we toename van het aantal meldingen. Ook die zullen gevolgen hebben voor ons sociale domein. Meer kosten jeugdzorg en ondersteuning van gezinnen zullen het gevolg zijn.
Als gemeente Beuningen krijgen we ook minder inkomsten. Evenementen die geen doorgang vinden (Down the Rabbit Hole en de Vierdaagse) leveren aanzienlijk minder inkomsten op.
En dan het Rijk. De enorme financiële injecties zullen ook in richting van de gemeenten in negatieve zin gevolgen hebben. Minder uit het gemeentefonds betekent ook voor ons als gemeente dat we de tering naar de nering zullen moeten zetten.
Ten positieve hebben zowel het Rijk als de Provincie Gelderland ondersteuningsmaatregelen in het leven geroepen voor sportverenigingen en dorpshuizen. Dat laatste is voor zowel voor de dorpshuizen als de sportverenigingen een optie om de eerste gevolgen van deze crisis op te kunnen vangen.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2447975/Gelderse-dorpshuizen-krijgen-nu-toch-financiele-steun-van-provincie
https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332421-ministerie-komt-met-steunfonds-van-110-miljoen-voor-sportverenigingen
Als we alle gevolgen voor onze gemeente in beeld hebben kunnen we pas een afweging maken.
Uiteindelijk betalen we de mogelijke negatieve gevolgen van deze crisis in Beuningen met z'n allen. Voorzichtigheid  is daarom juist geboden. Als we in een wat rustiger vaarwater zijn beland kunnen we uiteindelijk tot weloverwogen besluiten komen.
Een steunfonds voor de dorpshuizen op dit moment is wat mij betreft een brug te ver.

Pim van Teffelen, Oud wethouder CDA Zorg en Welzijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.