31 maart 2017

Algemene Ledenvergadering 10 april a.s.

Maandag 10 april a.s. vindt er een Ledenvergadering plaats. Wij  nodigen u van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in het Kulturhus, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Aanvang 20.00u.

Onderstaand treft u de agenda voor deze avond aan. We hopen u deze avond te mogen begroeten!

 

Agenda

 

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Vaststellen agenda.

3.    Mededelingen en ingekomen stukken.

4.    Notulen Algemene Ledenvergadering van d.d. 26 oktober 2016.

5.    Jaarverslag 2016 van de secretaris.

6.    Exploitatierekening & balans 2016 en verslag kascommissie

7.    Benoeming nieuw kascommissielid.

8.    Begroting 2017 van de penningmeester.

9.    Bestuursverkiezing – zie toelichting

10.  Rondvraag

 

Pauze

 

11.  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

12.  Terugblik Tweede Kamerverkiezingen 2017

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.