08 februari 2022

CDA Bronckhorst in 't Achterhooks

Bronckhorst in balans

Wonen en warken bunt strak met mekare verbonn’n. De kwaliteit van laeven wödt verstarkt deur toegankeleke winkels en goeie veurzieningen veur sport, welzijn en cultuur. Onze duurzaamheidsopdrachten wödt écht succesvol as inwoners en ondernemmers zich betrokken veult en met doon um de doelen te behaal’n. Kwetsbaore inwoners doot volweerdeg met as ze kunn’n rekkenen op maximale ondersteuning van de gemeente, leu in eur umgeving, de sociale netwarken en verenegingen. Deur de juuste balans an te brengen tussen wonen, laeven, warken, duurzaamheid en dienstverlening van de gemeente Bronckhorst zette wi-j stappen van betekenis naor ‘n samenlaeving waorin iederene met kan doon.  

STEM LOKAAL, STEM CDA BRONCKHORST!

Optimaal wonen

 • Extra huze veur jonge leu, gezinnen en olden in alle 44 kernen.
 • Vlottere afhandeling van de bouwanvraoge
 • Woonmöggelekheden in läögstaonde winkels en bedriefsgebouwen
 • Minder regels en legere leges veur starters

Optimaal laeven

 • Langer zelfstandeg wonen deur bettere professionele ondersteuning en mantelzorg
 • Deur lokale samenwarking tussen organisaties greuj’n meer blagen ongedwongen en veileg op
 • Inzet van extra middel’n veur herkenning en bestrijding van (energie)armoe
 • Samen met verenegingen en de sportsector make wi-j de sportvisie 2030
 • Start van ‘n jaorlekse Bronckhorster cultuurdag

Optimaal warken

 • Extra ontwikkelmöggelekheden veur innovatieve (agrarische) ondernemmers
 • Möggelek maken van ni-je bedriefsvormen in vri-jkommende bedriefsgebouwen
 • Inzetten op greujmöggelekheden veur moderne bedriefsterreinen

Optimaal verduurzamen

 • Verzwaoring elektriciteitsnet hef de hoogste prioriteit
 • Anpassing van de woning is veur iederene (financieel) haalbaor
 • Meer zunnepaneel’n op dak en neet op landbouwgrond
 • Windenergie mits genog draegvlak en gin gezondheidsrisico’s

Optimale dienstverlening

 • Inwoners en ondernemmers ervaart ‘n behulpzame gemeente
 • De gemeente gif ow binnen twee warkdage antwoord op vraogen
 • De gemeente laevert binnen vief warkdage ‘t gespreksverslag

Veur ‘t hele verkiezingsprogramma klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.