20 september 2017

Geld voor duurzame verenigingen en stichtingen

Deze maand neemt de gemeenteraad van Bronckhorst een besluit over de verordening stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties. Kortweg komt het er op neer dat er een krediet beschikbaar komt van € 450.000, waar verenigingen en stichtingen, die energie op een duurzame manier op willen wekken, gebruik van kunnen maken.


CDA Bronckhorst zal dit voorstel, dat de mogelijkheid biedt om met een gunstige lening maatschappelijke accommodaties te verduurzamen, steunen. CDA Bronckhorst vindt het namelijk van groot belang dat besturen en stichtingen door de gemeente gewaardeerd en gestimuleerd worden. Dat zal het CDA doen door kennis en expertise aan te bieden en stimulerende maatregelen te treffen, die verenigingen en stichtingen uitdagen hun belangrijke werk voort te zetten. Zo wordt de financiële zelfredzaamheid versterkt en draagt het bij aan het behalen van energiedoelstellingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.