15 maart 2021

Het college van de gemiste kansen

In de commissievergadering van donderdag 11 maart is gedebatteerd over het realiseren van een multifunctioneel sportcomplex in Keijenborg. Een superinitiatief welke vanuit de samenleving is opgepakt en een breed draagvlak heeft. De Keijenborgers hebben keihard gewerkt om de plannen gerealiseerd te krijgen, soms tegen de stroom van het College van B&W in. De grote vraag die beantwoord moet worden is waarom het College de kans laat liggen om de basisschool, die bouwtechnisch aan vervanging toe is, mee te nemen in het nieuwe plan. Omdat uit berekeningen van het schoolbestuur en de werkgroep blijkt dat het goedkoper is om nieuw te bouwen dan het huidige gebouw te renoveren. Het CDA is voorstander van een integrale aanpak, niet denken in hokjes en potjes met geld, maar kansen pakken die voor een dorp als Keijenborg eenmaal in de 40 jaar voorbij komen. Het CDA wil investeren in de leefbaarheid van alle kernen in Bronckhorst door een goede planning van maatschappelijke voorzieningen op basis van een lange termijnvisie. Clustering van maatschappelijke voorzieningen is hier het antwoord op de veranderende vraag voor duurzaamheid, ruimtebeslag, investeringen en maatschappelijk welzijn van jong en oud. Het CDA zal in de gemeenteraad voorstellen deze kansen WEL te pakken en hoopt op steun van andere fracties. Alle kernen in Bronckhorst verdienen deze aanpak!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.