13 oktober 2017

Mantelzorg

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet, in veel gevallen zelfs dag en nacht. Zij verdienen goede ondersteuning.

Het CDA vindt dat alle zorg van mantelzorgers van onschatbare waarde is, maar we weten ook dat voor veel mantelzorgers de druk te hoog wordt. Vooraf moet daarom duidelijk zijn welke zorg gebruikelijk is en wat vervolgens als zorgvraag wordt aangemerkt.

Om mantelzorgers af en toe even op adem te laten komen, komt er meer ruimte voor respijtzorg en dagopvang. Dit vraagt altijd om maatwerk, zodat de familie met een gerust hart de zorg voor even kan overlaten aan anderen.

Het kabinet gaat hiertoe afspraken maken met de gemeenten voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. De afspraken gaan over een beter aanbod van respijtzorg, dagopvang en goede communicatie.

Als CDA Bronckhorst staan we volledig achter dit beleid.
In de raadsvergadering van 26 oktober wordt het mantelzorgbeleidsplan Bronckhorst 2018-2021 besproken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.