08 juli 2017

Nieuw commissielid CDA Bronckhorst: Bengt Stegeman

‘Politiek actief in Bronckhorst’ is de slogan die mij aanzette om politiek actief te worden binnen de gelederen van CDA Bronckhorst.


Ik zal mijzelf even kort voorstellen; Bengt Stegeman, 39 jaar, woonachtig sinds 2011 te Zelhem samen met mijn partner. Tijdens mijn opleiding in Den Haag kwam ik al in aanraking met de politiek, weliswaar op afstand, maar politiek boeide mij altijd zeer. Verkiezingen, maar ook debatten volgde ik op de voet, tot soms diep in de nacht. Nu wij gesetteld zijn in de mooie gemeente Bronckhorst volg ik de gemeentelijke politiek.

Omstreeks februari jl. trok een artikel in de krant mijn aandacht; cursus ‘Politiek actief’. Ik heb geen moment getwijfeld en mij hiervoor opgegeven. Tijdens deze cursus ben ik in contact gekomen met de diverse gelederen binnen de politiek in onze gemeente. De cursus behelsde een aantal avonden, gesprekken met de verschillende politieke partijen, uitleg hoe de Gemeenteraad, raadsvergaderingen en besluitvorming tot stand komen. Na afronding van deze cursus, werd de mogelijkheid geboden stage te lopen, dit heb ik met beide handen aangegrepen.


CDA Bronckhorst vraagt aan haar inwoners actief deel te nemen aan het verder

bouwen van onze jonge gemeente, dit standpunt bepaalde mede mijn keuze voor het CDA, samen, naoberschap, betrokken. De toekomst vraagt om ingrijpende veranderingen, wat te doen met demografische ontwikkeling binnen onze gemeente grenzen, maar ook binnen de Achterhoek. Samenwerking met de regio, voor meer daadkracht en slagvaardigheid. Gezond verstand gebruiken en terughoudendheid in het maken van regels. De afgelopen coalitieperiode heeft het CDA Bronckhorst zich op verschillende vlakken ingezet om tot een consistent beleid te komen dat breed gedragen wordt door de inwoners van Bronckhorst.

 

Dit wil en kan ik verdedigen, nu en in de toekomst. Met groot genoegen kan ik u mededelen dat ik afgelopen donderdag 29 juni tijdens de raadsvergadering benoemd ben tot commissielid voor het CDA Bronckhorst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.