21 februari 2023

Nu doorpakken op sportbeleid

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft geld beschikbaar gesteld in de vorm van een impulsbudget voor sportaccommodaties.

In totaal is minimaal een miljoen euro beschikbaar om sportaccommodaties aan te passen voor de toekomst, zodat  alle inwoners (jong en oud) op een laagdrempelige manier toegang hebben tot sportvoorzieningen. De fractie van CDA Bronckhorst heeft in de raadsvergadering van 20 oktober het amendement ”Nu doorpakken op sportbeleid” ingediend.

We hebben hiermee het collegevoorstel gewijzigd. Het CDA Bronckhorst is van mening dat er eerst goed beleid moet liggen voordat er geld wordt uitgegeven. Daarom moet er nu een toekomstbestendig sport- en accommodatiebeleid voor de hele gemeente Bronckhorst worden opgesteld. In de vorige raadsperiode maakte het CDA Bronckhorst zich hier al sterk voor en nu kunnen we met steun van de meerderheid in de gemeenteraad het college de opdracht geven de visie te ontwikkelen en het beleid te maken.

Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen de reeds bestaande initiatieven, in het bijzonder ‘de Meisterskamp’ in Halle en de ontwikkeling van Sportpark Hengelo, in afzonderlijke raadsvoorstellen voor te leggen. Dit zijn initiatieven uit de samenleving die prima passen in een gebiedsgerichte integrale lange termijn visie voor sport en leefbaarheid. Wilt u het hele amendement nalezen, dat kan op de website https://bronckhorst.bestuurlijkeinformatie.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.