24 mei 2021

Vertrouwen en samenwerken geeft nieuwe energie!

Vertrouwen en samenwerken geeft nieuwe energie

De maatschappelijke discussies zijn enorm aan het verharden, ook in Bronckhorst. Het probleem is dat mensen zich niet gehoord voelen. Het gevolg van die ontwikkeling is dat bestuurders en inwoners vaker en op steeds meer onderwerpen tegenover elkaar komen te staan. Het CDA  doorbreekt deze lijn door anders met elkaar om te gaan en uit te gaan van vertrouwen in de intenties van inwoners.

De Bronckhorster werkt graag samen
“Er zijn nauwelijks mensen te vinden die zich niet verantwoordelijk voelen voor de problemen van deze tijd.  Dat is een goed uitgangspunt om samen de belangrijke vraagstukken op te pakken”. Aan het woord is Wilko Pelgrom, fractievoorzitter van het CDA in Bronckhorst.
Dat de Bronckhorster graag samenwerkt en meedenkt weten wij. Als we als gemeente goed naar inwoners  luisteren en initiatieven optimaal  faciliteren dan pas gebeurt er wat.  We kennen de voorbeelden. We kunnen in deze gemeente allemaal gebruik maken van het glasvezelnetwerk omdat lokale ambassadeurs zich daarvoor ingezet hebben. De bodem wordt verbeterd en de biodiversiteit neemt toe omdat agrariërs zelf het belang zien. De herinrichting van de kernen van Hummelo, Zelhem, Vorden, Hengelo en Steenderen werd of wordt een succes door de inspanningen van inwoners en de dorpsraden. Door hun schouders eronder te zetten hebben inwoners op verschillende plaatsen de buiten- en binnensport kansen gegeven. Successen waar we van kunnen leren en elders kunnen toepassen. Leermomenten die we juist nu goed kunnen gebruiken bij de stappen die we moeten zetten naar duurzame energie.

Een pas op de plaats om weer verder te komen
Het oplossen van de energieopdracht van de toekomst heeft zich verhard en toegespitst op windmolens. Het vertrouwen in het beleid en vaak ook in onze bestuurders is afgenomen. De inwoner zegt dat bestuurders niet transparant zijn en er zijn bestuurders die maar blijven roepen dat het moet en dat inwoners het niet juist zien. Het gevolg is een conflict dat we jaren voor de voeten hebben liggen als we de huidige koers nu niet wijzigen. Dus terug naar het uitgangspunt dat we het samen moeten doen en waar nodig opnieuw beginnen. Het nieuwe college kan daar na de verkiezingen van 2022 mee aan de slag. Het CDA heeft daar concrete plannen voor.

Samen met inwoners aan de slag voor nieuwe energie
Pelgrom: “De CDA fractie gaat niet terugkijken en vingerwijzen maar staat voor een richting die gebaseerd is op optimaal samenwerken. We streven weliswaar naar resultaat in 2030 maar die  datum is ondergeschikt aan draagvlak in de Bronckhorster samenleving. We plaatsen pas windmolens van formaat als we ons met inwoners overheden en netwerkbeheerders hebben ingezet voor de alternatieven. We nemen daarvoor de tijd tot 2026. Hoe zien we het voor ons:

  • Wij (bestuur en inwoners samen) richten ons op nieuwe plannen voor de bestuursperiode 2022-2026 en benutten daarbij de inzichten die we tussen 2018-2022 hebben opgedaan.
  • In Bronckhorst wekken wij de energie op die wij zelf verbruiken, niet meer en niet minder.
  • Er wordt een groep van ambassadeurs (inwoners) gevormd,  die samen met de gemeente projectmatig gaat werken aan het daadwerkelijk realiseren van zon op dak bij heel veel particulieren.
  • Er wordt een groep van ambassadeurs ((agrarisch) ondernemers) gevormd, die samen met de gemeente projectmatig werken aan het daadwerkelijk realiseren van zon op dak bij zo veel mogelijk (agrarische) bedrijven.
  • Zon op landbouwgrond wordt uitgesloten en zon op plekken van te saneren agrarische bebouwing wordt gestimuleerd (win-win).
  • Wij starten, bij voorkeur met steun van de Regio Achterhoek,  een sterke lobby richting provincie, Rijk, Regio Achterhoek en netwerkbeheerder(s) voor een innovatieve en maatschappelijk aansprekende pilot in de gemeente Bronckhorst. Wij zijn een voorbeeld voor een andere aanpak en delen resultaten en inzichten met andere gemeenten.
  • We zijn met onze buurgemeenten in gesprek, werken samen en voorkomen grensconflicten. Ons uitgangspunt is dat we zonder overleg geen windmolens plaatsen op de grens van de gemeente en daarmee inwoners over de grens verrassen (het goede buurprincipe).

In 2026 maken we met inwoners en lokale ondernemers de balans op en bepalen of, waar, hoe en hoeveel energie alsnog uit wind gegenereerd moet worden.
Als CDA staan we voor resultaat op basis van draagvlak en daarom willen we afspraken vast leggen in een convenant met de inwoners en de lokale ondernemers.

Samen verantwoordelijkheid nemen; samenwerken op basis van transparantie en gelijkheid; samen werken aan herstel van vertrouwen. U mag ons er op aanspreken.

Uw reacties op onze plannen horen wij graag via b.stegeman@bronckhorst.nl (Secretaris CDA fractie) en zullen wij betrekken bij onze bijdrage tijdens de behandeling van dit dossier.

Samen werken aan een beter Bronckhorst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.