08 september 2017

Wilko Pelgrom lijsttrekker CDA Bronckhorst GR 2018

Op 7 september jl. is tijdens een drukbezochte ALV Wilko Pelgrom tot lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gekozen.

 

Over Wilko

Wilko is 54 jaar oud, getrouwd, twee kinderen en woonachtig in Drempt. Momenteel werkt hij als programmamanager voor het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG, gericht op het sociaal domein. Daarnaast is hij raads- en teamlid van de CDA Fractie.

Hij is opgegroeid in een agrarisch gezin in Drempt, Direct na zijn middelbareschooltijd is hij als 17-jarige adspirant wachtmeester gaan werken bij de Rijkspolitie.

Na 14 jaar heeft hij zijn werkkring verlegd en is hij gaan werken voor het UWV (destijds GAK). In die tijd heeft hij aanvullende studies gevolgd op het terrein van de sociale zekerheid en management. Hij is bekend met ons sociale stelsel, dat tot op heden ingericht is om kwetsbare mensen te ondersteunen en te begeleiden naar zelfredzaamheid. Ook voor mensen van buiten, die hier hun toevlucht zoeken. Mondiaal scoort dit sociale stelsel hoog. Hij vindt het belangrijk dat wij ons daarvoor blijven inzetten, voor draagvlak en solidariteit.

In de periode 2003 tot en met 2010 heeft hij gewerkt in opdracht van gemeenten. Eerst als manager van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Overijssel. Later ook in Overijssel en Gelderland als manager van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een belangrijk onderdeel van zijn werk was het ontwikkelen van samenwerking tussen gemeenten, provincies, de politie, het OM, de Belastingdienst, het UWV en de Svb. Hij heeft daar ervaren dat het verbinden van partijen, en het uitdagen tot samenwerking, alleen mogelijk is wanneer rekening gehouden wordt met ieders belang en mogelijkheden. Een belangrijke route naar resultaat. Hij wil in doen en laten uitdragen dat ook CDA Bronckhorst resultaat wil behalen door samen te werken.

Naast zijn werk heeft hij zich altijd maatschappelijk ingezet. Onder andere als lid van de MR van de RK-school in Achter-Drempt, bestuurslid van Zorgbad Zonnewater en voorzitter van voetbalvereniging HC’03. Een fusievereniging, voortgekomen uit de twee voetbalverenigingen in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Hij is nauw betrokken geweest bij de inrichting van de multifunctionele accommodatie in Achter-Drempt. Op dit moment ondersteunt hij muziekverenigingen uit zijn woonomgeving om samen, als één vereniging, de toekomst aan te kunnen. Ook nu ervaart hij waar de lokale samenleving toe in staat is als mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden. We zullen samen moeten werken aan de leefbaarheid van Bronckhorst. Die leefbaarheid staat onder druk door demografische veranderingen en daarom moeten we kansen blijven benutten. Dat wil hij als lijsttrekker uitdragen. Maar ook wil hij inzetten op werkgelegenheid en een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

Hij kiest bewust voor CDA Bronckhorst, een partij met wortels in onze lokale samenleving. Ook omdat deze partij oog heeft voor mensen, waarden en normen en de samenleving waarin wij leven en werken. Waar “samen” belangrijk wordt gevonden en knopen worden doorgehakt als dat goed is voor Bronckhorst, de mensen die hier (gaan) wonen en haar (agrarische) ondernemers. De partij die staat voor een goede balans tussen economie, wonen en landschap.

Tot slot. Hij vindt het een eer om lijsttrekker te zijn voor het CDA Bronckhorst. Hij zal zijn motivatie en ervaring blijven inzetten voor een beter Bronckhorst. Hij is vasthoudend, kan luisteren, zal mensen helpen en is vooral verbindend. Hij is ook ongeduldig maar heeft daar steeds beter mee om leren gaan. 


Zijn motto: Samen werken voor Bronckhorst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.