12 november 2017

Woningbouw: Jongeren aan zet!

Tijdens de begrotingsvergadering van november heeft de CDA fractie het initiatief  genomen om de woningkansen van jongeren te vergroten. De gemeenteraad heeft dit voorstel overgenomen. Er wordt capaciteit ingezet om de jongeren te helpen bij hun woonwensen.

Tijdens de bijeenkomsten ‘College gaat de boer op’, georganiseerd door de gemeente, is de woningproblematiek van jongeren uitgebreid besproken, zo heeft de CDA-fractie gemerkt. Jongeren geven duidelijke signalen over woonwensen af.

De gemeente Bronckhorst heeft de afgelopen jaren een degelijk woningbouwprogramma gevoerd. Veel ongebruikte woonbestemmingen zijn ingetrokken. Daardoor ontstaat nu ruimte voor nieuwbouw voor alle doelgroepen en wordt er tegelijkertijd voor gezorgd dat de woningmarkt aantrekkelijk blijft en leegstand wordt voorkomen.

Het woningprogramma is mede gebaseerd op regionale afspraken. Bronckhorst is de eerste gemeente van de Achterhoek die, door het weg bestemmen, ruimte heeft georganiseerd om te bouwen naar behoefte. Nu wordt een project gestart voor JONGEREN, in verschillende kernen, waarbij jongeren zelf initiatief dienen te nemen om hun woonwensen te realiseren. De gemeente stelt ambtenaren beschikbaar als regisseur van de projecten en is verbindende schakel tussen de gemeente en de jongeren. Dus kom in actie en meld je op het gemeentehuis: wonen@bronckhorst.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.