Bronckhorst in balans

Bronckhorst in balans

Wonen en werken zijn nauw met elkaar verbonden. Net zoals de kwaliteit van leven wordt versterkt door toegankelijke winkels en goede voorzieningen voor sport, welzijn en cultuur. Onze duurzaamheidopdrachten worden écht succesvol als inwoners en ondernemers zich betrokken voelen en mee gaan doen om de doelen te behalen. Kwetsbare inwoners doen volwaardig mee als zij kunnen rekenen op maximale ondersteuning van de gemeente, mensen in hun omgeving, de sociale netwerkwerken en verenigingen.

Door de juiste balans aan te brengen tussen wonen, leven, werken, duurzaamheid en dienstverlening van de gemeente Bronckhorst zetten we stappen van betekenis naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen.  

STEM LOKAAL, STEM CDA BRONCKHORST

Optimaal wonen

 • Extra woningen voor jongeren, gezinnen en senioren in alle 44 kernen.
 • Versnelling van de bouwaanvraag
 • Woonmogelijkheden in leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen
 • Minder regels en lagere leges voor starters

Optimaal leven

 • Langer zelfstandig wonen door betere professionele ondersteuning en mantelzorg
 • Door lokale samenwerking tussen organisaties groeien meer jongeren ongedwongen en veilig op
 • Inzet van extra middelen voor herkenning en bestrijding van (energie)armoede
 • Samen met verenigingen en de sportsector maken we de sportvisie 2030
 • Start van een jaarlijkse Bronckhorster cultuurdag

Optimaal werken

 • Extra ontwikkelmogelijkheden voor innovatieve (agrarische) ondernemers
 • Mogelijk maken van nieuwe bedrijfsvormen in vrijkomend bedrijfsvastgoed
 • Inzetten op groeimogelijkheden van moderne bedrijventerreinen

Optimaal verduurzamen

 • Verzwaring elektriciteitsnet heeft de hoogste prioriteit
 • Aanpassing van de woning is voor iedereen (financieel) haalbaar
 • Meer zon op dak en niet op landbouwgrond
 • Windenergie mits voldoende draagvlak en geen gezondheidsrisico’s

Optimale dienstverlening

 • Inwoners en ondernemers ervaren een behulpzame gemeente
 • De gemeente geeft binnen twee werkdagen antwoord op vragen
 • De gemeente verstrekt binnen vijf werkdagen het gespreksverslag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.