Optimale infrastructuur

CDA ondersteunt de kwaliteit van wonen en werken door op lokaal en regionaal niveau aandacht te
schenken aan goede wegen, spoorwegen en toegankelijkheid van waterwegen. Ook het onderhoud
van de digitale infrastructuur heeft voortdurend onze aandacht. Regionale samenwerking draagt bij
aan het gewenste resultaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.