09 april 2012

Xtra CDA Br@nckhorstnieuws

Aan de leden van CDA Bronckhorst,

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 4 april j.l. hebben we gesproken over de geplande ALV van 24 april a.s. Deze datum was gekozen omdat in verband met de discussie over het Strategisch beraad, de reacties binnen een bepaalde termijn binnen moeten zijn. Later is landelijk besloten om het aantal discussieplaatsen wat te concentreren om te voorkomen dat de leden van de werkgroep in bijeenkomsten met wel erg weinig mensen zouden moeten aantreden. In de regio Achterhoek hebben we de mogelijkheid om de bijeenkomst, welke CDA Berkelland in De Klok, Grotestraat 84, 7151 BD Eibergen organiseert op woensdag 18 april a.s., bij te wonen.

Aangezien er op dit moment weinig concrete onderwerpen zijn en dit mogelijk snel kan veranderen, heeft het bestuur besloten om de ALV van 24 april te laten vervallen. De volgende staat gepland op 26 juni, maar mochten landelijke of plaatselijke ontwikkelingen een eerdere datum rechtvaardigen dan zullen we u dit zo snel mogelijk, via de normale uitnodiging/agenda, laten weten.

Verder ben ik verheugd te kunnen meedelen dat in dezelfde bestuursvergadering, Anouk Bergsma ermee heeft ingestemd onze nieuwe secretaris te willen worden. Zij is hiermee de opvolgster van Mies van Zadelhoff. U kunt haar bereiken via a.bergsma@cdabronckhorst.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.