Bestuursvergadering

Agenda :

1.          Opening door voorzitter Jaap Ypma

2.         Verslagen

I       Ingekomen stukken en mededelingen  

3.          Organisatorische zaken.   

        Voortgang  CDA Beleid

  PR activiteiten

 

  Mededelingen fractie

1.         Rondvraag .

  Sluiting. 

        

De secretaris : Antoon Menkveld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.